ΦΥΛΛΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ
Παλαίγδα Αφοί,Διογένης ΑΕ, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας, μεταλλικά προφίλ, λαμαρίνα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, Κατερίνη
Παλαίγδα Αφοί,Διογένης ΑΕ, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας, μεταλλικά προφίλ, λαμαρίνα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, Κατερίνη  Μεγαλύτερη εικόνα

ΜΗΚΟΣ: 0 - 18m
ΠΑΧΟΣ: 0,35 - 1mm
ΧΡΗΣΗ: ΟΡΟΦΗ, ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - Ζ 275
ΑΛΟΥΖΙΝ (ΓΑΛΒΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
ΕΓΧΡΩΜΗ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
-Μήκος L: απεριόριστο
-Ανοχές διαστάσεων: κατά DIN 59231
-Τα βάρη του πίνακα αφορούν γαλβανιζμένο υλικό. Το βάρος του αλουζίνκ παρουσιάζει απόκλιση έως 4% ενώ του προβαμμένου +4%

ΠΑΧΟΣ ΑΡΧΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦ.
ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ
ΚΑΛΥΨΗ
ΒΑΡΟΣ ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ
ΒΑΡΟΣ Μ2 ΜΕ
ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ
*0,30mm 915mm
836mm 760mm 2,155Kg 2,835 Kg
*0,35mm 915mm
836mm
760mm
2,514Kg 3,308 Kg
*0,40mm 915mm
836mm
760mm
2,873Kg 3,780 Kg
*0,50mm 915mm
836mm
760mm
3,592Kg 4,726 Kg
*0,40mm 915mm
836mm
760mm
3,000Kg 4,000 Kg
*0,50mm 915mm
836mm
760mm
3,600Kg 4,800 Kg

* γαλβανιζέ
* κόκκινο

 ΜΗΚΟΣ: απεριόριστο      

 
   
Greek English χαλυβδόφυλλα μεταλικά χαλυβδόφυλλα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, panels, πάνελ, μεταλλικά προφίλ, steel sheet formation χαλυβδόφυλλα μεταλικά χαλυβδόφυλλα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, panels, πάνελ, μεταλλικά προφίλ, steel sheet formation χαλυβδόφυλλα μεταλικά χαλυβδόφυλλα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, panels, πάνελ, μεταλλικά προφίλ, steel sheet formation χαλυβδόφυλλα μεταλικά χαλυβδόφυλλα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, panels, πάνελ, μεταλλικά προφίλ, steel sheet formation χαλυβδόφυλλα μεταλικά χαλυβδόφυλλα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, panels, πάνελ, μεταλλικά προφίλ, steel sheet formation χαλυβδόφυλλα μεταλικά χαλυβδόφυλλα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, panels, πάνελ, μεταλλικά προφίλ, steel sheet formation