Παλαίγδα Αφοί,Διογένης ΑΕ, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας, μεταλλικά προφίλ, λαμαρίνα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, Κατερίνη
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ
Περισσότερα »
Παλαίγδα Αφοί,Διογένης ΑΕ, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας, μεταλλικά προφίλ, λαμαρίνα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, Κατερίνη
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΚΟΡΦΙΑΣ
Περισσότερα »
Παλαίγδα Αφοί,Διογένης ΑΕ, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας, μεταλλικά προφίλ, λαμαρίνα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, Κατερίνη
ΑΠΛΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ
Περισσότερα »
Παλαίγδα Αφοί,Διογένης ΑΕ, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας, μεταλλικά προφίλ, λαμαρίνα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, Κατερίνη
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΦΥΛΛΑ
Περισσότερα »
   
ΜΗΚΟΣ: απεριόριστο
  ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ.
ΠΛΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ
ΚΑΛΥΨΗ
ΒΑΡΟΣ/ΤΡΕΧΟΝ
ΜΕΤΡΟ
ΒΑΡΟΣ Μ2 ME
ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΗ
ORIGINAL WIDTH FORMATION
OF WIDTH
NET COVER WEIGHT / m WEIGHT Μ2 WITH
INTERCOVER
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
GALVANIZED
0,40 1100 820 760 3430 4510
0,50 1100 820 760 4250 5590
ΑΛΟΥΖΙΝ
ALOUSIN
0,40 1100 820 760 3150 4040
0,50 1100 820 760 4050 4330
ΕΓΧΡΩΜΗ
COLOURED
0,40 1100 820 760 3600 4800
0,50 1100 820 760 4350 5720
Παλαίγδα Αφοί,Διογένης ΑΕ, μεταλλικά κεραμίδια, λαμαρίνες, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας, μεταλλικά προφίλ, λαμαρίνα, τραπεζοειδή χαλυβδόφυλλα, κυματοειδή χαλυβδόφυλλα, Κατερίνη
 
   
Greek English